• Tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

    Ngày 9/5/2019, tại Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang, Trung tâm Phát triển Nông thôn - Saemaul Undong đã tập huấn về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho hơn 60 người là đội ngũ cán bộ quản lý các cấp thực hiện chương trình OCOP và 40 người là đội ngũ quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước và Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.


  • Hội nghị triển khai Kế hoạch chỉ đạo điểm và hoạt động phối hợp thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” năm 2019

    Chiều ngày 25.02.2019, Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch chỉ đạo điểm và hoạt động phối hợp thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” năm 2019. Đại diện các sở, ban ngành của 4 tỉnh điểm phía Nam gồm Quảng Nam, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Bến Tre cùng các tổ chức khác như trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Quỹ Toàn cầu hóa Saemaul (SGF) đã tham dự và có những ý kiến đóng góp hữu ích cho hội nghị này.


  • Chuyển tải “tài nguyên nhân văn” vào sản phẩm OCOP

    Tại Lễ phát động khởi nghiệp từ Chương trình OCOP trong thanh niên, sinh viên khu vực phía Nam, gian trưng bày các sản phẩm của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM đã thể hiện thông điệp “chuyển tải tài nguyên nhân văn vào sản phẩm OCOP”.