• Kế hoạch tổ chức tập huấn năm 2017

  Mục đích: Để phổ biến tinh thần xây dựng nông thôn mới dựa trên các giá trị cốt lõi của phong trào Saemaul và huấn luyện cho người dân thực hành theo tinh thần đó, chúng tôi sẽ tổ chức các chương trình tập huấn cho những người dân ở các cộng đồng ở các tỉnh phía Nam đang xây dựng nông thôn mới và những làng Saemeul đang được xây dựng ở Nam Trung bộ và Nam bộ. Tinh thần cần cù, tự lực, hợp tác sẽ là nền tảng cho quá trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam.

  Đối tượng: Người dân tại các làng Saemaul tại tỉnh Hậu Giang và Ninh Thuận. Hai tỉnh này, có 5 làng/thôn đã có tiếp xúc với mô hình nông thôn mới Saemaul. Mỗi tỉnh, chương trình tập huấn sẽ thực hiện tại xóm ấp có khoảng 100 hộ gia đình với 100 người dân mời tham dự.

  Thời gian: 2 ngày, 1 tối (Thời gian cụ thể sẽ sắp xếp với các tỉnh theo con đường công văn)

  Chương trình: xem file đính kèm

  Phương pháp: 

  • Truyền giảng trực quan sinh về các nội dung người dân đề xuất lồng ghép tinh thần cần cù- tự lực- đoàn kết (lấy ví dụ minh họa từ mô hình thực tiễn của Hàn Quốc, Việt Nam);
  • Cuối buổi có phần hỏi đáp về nội dung đã truyền giảng để nhận phần thưởng;
  • Tặng quà cho người tham gia để khuyến khích người dân đến với tọa đàm;
  • Tuyên truyền về tính hữu ích và lợi ích của người tham gia

  Chuyên gia tập huấn: Cán bộ trung tâm phát triển nông thôn – Saemaul Undong cộng tác với các chuyên gia theo từng lĩnh vực người dân đề xuất (sức khỏe, nông nghiệp : trồng trọt- chăn nuôi, kinh tế).

  TT PTNT-SU