16/09/2018
Sáng ngày 17/9/2018, Ban chỉ đạo của Thành ủy về xây dựng nông thôn mới (NTM) TP.HCM phối hợp với Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM đã tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM năm 2018 tại trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II. Hơn 80 cán bộ phụ trách chương trình NTM tại các quận huyện trên địa bàn TP.HCM đã đến tham dự.