Nhân sự

Ban Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn 

Danh sách CBVC của Trung tâm:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

EMAIL

1

PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan

Giám đốc

Phụ trách chung, công tác cán bộ, công tác đối ngoại, công tác nghiên cứu khoa học cho các hoạt động Trung tâm

ngophuonglan@hcmussh.edu.vn


2

TS. Phạm Thanh Duy

Phó giám đốc

Phụ trách tài chính, điều phối dự án, phát triển trang web 

duy.pham@hcmussh.edu.vn

3

Nguyễn Thị Như Đông

Chuyên viên

Phụ trách công tác văn thư, soạn thảo và lưu trữ văn thư; biên dịch thư từ công văn giao dịch với đơn vị tài trợ, và và đăng tin trang web


ntndong@hcmussh.edu.vn

4

Nguyễn Khánh Thu

Chuyên viên

Phụ trách Phòng Trưng bày và Giáo dục Saemaul Undong, viết tin tiếng Anh


nguyenkhanhthu2408@gmail.com

5

Đặng Minh Diễn

Kế toán

Phụ trách công tác thanh quyết toán và báo cáo tài chính cho các hoạt động Trung tâm: báo cáo tài chính cho đơn vị tài trợ (Qũy Toàn cầu hóa Nông thôn Hàn Quốc); báo cáo tài chính cho đơn vị kiểm toán 

diendm@hcmussh.edu.vn


nguyenkhanhthu2408@gmail.com
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.