Nhân sự

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

EMAIL

1

TS. Ngô Thị Phương Lan

Giám đốc

Phụ trách chung, công tác cán bộ, công tác đối ngoại, tài chính cho các hoạt động Trung tâm

ngophuonglan@hcmussh.edu.vn

 

2

TS. Phạm Thanh Duy

Phó giám đốc

Phụ trách các công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ

duy.pham@hcmussh.edu.vn

3

TS. Lee Sang Woo

Chuyên gia Qũy Toàn cầu hóa Nông thôn (Hàn Quốc)

Thúc đẩy Trung tâm hoạt động có hiệu quả và tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực phát triển nông thôn

sangwoo253@saemaulgf.or.kr

4

Nguyễn Thị Như Đông

Chuyên viên

Tổ chức sự kiện và công tác xây dựng hệ thống tư liệu.

Điều phối các chương trình nghiên cứu

ntndong@hcmussh.edu.vn

5

Lưu Văn Anh Dũng

Kế toán

Phụ trách tài chính cho các hoạt động thường niên và dự án của Trung tâm

lvanhdung@hcmussh.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.