Trung tâm Phát triển Nông thôn - Saemaul Undong

Địa chỉ: Phòng 10.09, Tòa nhà Điều hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3724 3301 

Website: www.crd-su.hcmussh.edu.vn

Email: crd-su@hcmussh.edu.vn

  
 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.