• THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: TỪ THỰC TIỄN ĐẾN CHÍNH SÁCH”

    Sáng ngày 05/10/2018 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ diễn ra hội thảo “Phát triển nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long: từ thực tiễn đến chính sách” do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Quốc gia (CSS) và Trung tâm Phát triển nông thôn – Saemaul Undong (CRD-SU) của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM phối hợp tổ chức. 

  • Diễn đàn Saemaul quốc tế 2018

    Ngày 15.9.2018, đại diện của Trung tâm phát triển nông thôn – Saemaul Undong thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM đã có chuyến công tác đến tỉnh Gyeongju, Hàn Quốc để tham dự Diễn đàn Saemaul quốc tế 2018.