Mô hình Saemaul ở làng Tổ, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

1.  Tình hình chung
 ○ Thời gian thực hiện: 07/2014 - 2019
 ○ Dân số: 58 hộ/ 234 người
 ○ Tình nguyện viên: 3 TNV (Lee Min Sik, Kim Sion, Choeng Yu Jin)
 ○ Cơ cấu làng Saemaul : Ủy ban Seamaul gồm 15 người (Người chỉ đạo: Bui Van Cuong)

2. Kết quả chính      
 ○ Tiến trình triển khai
 

- Giai đoạn 1 (07/2014 - 09/2015)

Xây mới Nhà văn hóa (65pyeong x 3.3m2), đổ bê tông đường làng (876m), chăn nuôi gia súc (dê), vận hành nông trại thí điểm
- Giai đoạn 2 (07/2015 - 09/2016)
Đổ bê tông đường làng (700m), cải thiện nhà vệ sinh (57 hộ, hỗ trợ vật liệu)
Tập trung thực hiện dự án cho người dân như tăng thu nhập, tu sửa cơ sở hạ tầng xuống cấp
Giai đoạn 3 (08/2016 - 10/2017)
Đổ bê tông đường làng (300m), trồng cây  ăn trái (ổi, hồng, táo), chăn nuôi gia súc (dê) (duy trì và quản lý), vận hành Hợp tác xã chăn nuôi gia súc (Thỏ), Cua Dung (đã khảo sát dự án thích hợp  với tỉnh)

○ Kết quả chính
   - Đẩy mạnh hoạt động của ủy ban nhân dân và giáo dục đào tạo cho người dân sau khi xây dựng nhà văn hóa
   - Ứng dụng mô hình Saemaul ở huyện Ninh Sơn (thực hiện dự án, thành lập quĩ của thôn/làng

3. Kế hoạch dài hạn 
 ○ Tập trung vào kế hoạch tăng thu nhập (trồng cây ăn trái, chăn nuôi thỏ, Cua Dung)
 ○ Liên kết với các tổ chức và trường đại học Thái Nguyên, kết hợp đào tạo nông nghiệp và giáo dục cho người dân
- Giai đoạn 4 (06/2017 - 08/2018)
Vận hành Hợp tác xã Cua Dung (đào tạo, kỹ thuật, chế biển), Hợp tác xã chăn nuôi thỏ (xuất khẩu Nhật Bản), trồng cây ăn trái (quản lý), chăn nuôi dê (quản lý)
- Giai đoạn 5 (06/2018 - 08/2019)
Tự triển khai xây dựng thương hiệu Hợp tác xã Cua Dung (chế biến), vận hành Hợp tác xã chăn nuôi thỏ (tăng cường xuất khẩu Nhật Bản),  trồng cây ăn trái (quản lý), chăn nuôi dê (quản lý)

Theo báo cáo của Văn phòng Saemaul tại Việt Nam

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.