Kiên Giang: Hội nghị liên kết sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020

Ngày 19/01, ông Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng bà Lê Thị Minh Phụng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị sơ kết đề án thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới gắn với liên kết sản xuất và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015-2017, định hướng giai đoạn 2018-2020. Đại diện các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành trong tỉnh cùng tham dự.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại Hội trường A - Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh trong những năm qua, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn được khẳng định là phương thức sản xuất tiên tiến đang đi đúng hướng tạo động lực mới trong sản xuất nông nghiệp trong tương lai nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao mức sống của người dân ở nông thôn, bước đầu đã tạo được mối liên kết giữa các doanh nghiệp và HTX trong việc sản xuất kinh doanh, tạo vùng nguyên liệu ổn định, có chỉ dẫn địa lý, tạo thuận lợi hơn trong việc cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp thiếu sự liên kết, hoặc có liên kết nhưng thiếu sự bền vững do chưa có cơ chế chia sẻ lợi nhuận, rủi ro, chủ yếu liên kết theo hình thức thương thảo, thuận mua vừa bán.

Thực hiện đề án thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới gắn với liên kết sản xuất và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015-2017, định hướng giai đoạn 2018-2020 nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các mô hình HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả để tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ và người dân về kinh tế tập thể; phân biệt rõ sự khác nhau giữa HTX với các loại hình sản xuất, kinh doanh khác; đẩy mạnh việc triển khai các văn bản pháp luật và chính sách có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, từ đó thu hút đông đảo các thành viên vào HTX.
Theo dự thảo báo cáo của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng nông thôn mới, kết quả thực hiện, như sau: UBND tỉnh đã chỉ đạo kịp thời và cụ thể hóa các chính sách thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ nhằm thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn gắn với xây dựng nông thông mới của tỉnh.
Năm 2017, tổng diện tích thực hiện cánh đồng lớn: 62.539 ha, số hộ nông dân tham gia: 56.285 hộ, có 08 HTX tham gia. Các mô hình hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ, xây dựng cánh đồng lớn đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của chính quyền địa phương và người dân, nơi có vùng nguyên liệu về tính tất yếu phải hợp tác, liên kết phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh…
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 445/QĐ-TTg, ngày 21/3/2016 về phê duyệt Đề án “Thí điểm, hoàn thiện, nhân rộng mô hình THX kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2016-2020” trong hai lĩnh vực: Lúa gạo và thủy sản. Mở rộng phạm vi liên kết theo chuỗi giá trị bền vững giữa các HTX gắn với doanh nghiệp đầu vào, đầu ra có thế mạnh về tiêu thụ nông sản. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, phát triển, nhân rộng các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả, từng bước nâng thành HTX quy mô lớn, liên hiệp HTX. Trong năm 2017, có 01 HTX đạt 7/8 tiêu chí, 01 HTX đạt 6/8 tiêu chí, 12 HTX đạt 5/8 tiêu chí, với tổng kinh phí theo kế hoạch, giai đoạn 2017-2020, hỗ trợ cho 14 HTX được lựa chọn tham gia mô hình thí điểm là: 65 tỷ 162 triệu đồng.
Thực hiện theo Quyết định số 445/QĐ-TTg, UBND tỉnh banh hành Kế hoạch số 89/KH-UBND để triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm, hoàn thiện, nhân rộng mô hình THX kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh: Mục đích đổi mới toàn diện về nội dung và hình thức HTX, đạt được sự chuyển biến rõ nét về chất lượng của mô hình nông nghiệp kiểu mới, thúc đẩy HTX phát triển bền vững. Đồng thời, tăng giá trị trên cùng đơn vị sản phẩm, gia tăng lợi ích cho số đông thành viên trên cơ sở sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo định hướng của Đề án tái cơ cấu, chú trọng phát triển bền vững các ngành chủ lực của tỉnh, thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới. Nâng cao nhận thức đúng đắn của các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tính đến tháng 12/2016, toàn tỉnh có 224 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, có 04 HTX tiểu thủ công nghiệp, 19 HTX nuôi trồng thủy sản và 122 HTX nông nghiệp, với 23.210 hộ thành viên HTX, tổng vốn điều lệ đăng ký: 18.297 triệu đồng, tổng diện tích sản xuất trên: 38.314 ha.
Cũng tại Hội nghị lần này, Liên minh Hợp Tác xã thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo: Trong 02 năm thực hiện (2016-2017), tỉnh đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan làm cầu nối, giới thiệu, ký kết hợp đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm với 147 HTX, tổng diện tích trên: 32.220 ha với các Công ty như: Trung An, VINACAM, Việt Pháp, Cổ phần Nông sản Kiên Giang,…; ngoài ra, các doanh nghiệp liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo với HTX bằng các phương thức, như: Doanh nghiệp cung ứng lúa giống - phân bón - hướng dẫn quy trình sản xuất hoặc cung ứng lúa giống - thuốc bảo vệ thực vật - hướng dẫn quy trình sản xuất đến cuối vụ mới thanh toán và không tính lãi, hoặc giao tiền mặt từ 3 đến 5 triệu đồng/ha. Về giá cũng thống nhất giá “chết” từ đầu vụ đến cuối vụ không thay đổi, hoặc giá sàn từ đầu vụ đến cuối vụ và trước khi thu hoạch 10 ngày, hai bên sẽ chốt giá theo thị trường;…
Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) cũng thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện CTMTQG giai đoạn 2016-2017: Tỉnh đã phân bổ, điều chỉnh các danh mục công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch, triển khai hướng dẫn các địa phương lồng ghép các nguồn vốn đảm bảo theo quy định, không xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong nông thôn mới. Năm 2017, nguồn ngân sách Trung ương: 144.910 tỷ đồng đến nay đã giải ngân được: 80.225 tỷ đồng, đạt trên: 55% kế hoạch. Ngân sách địa phương và vốn lồng ghép: 389.530 tỷ đồng, đã giải ngân được: 262. 99 tỷ đồng, đạt trên: 67%. Vốn tín dụng: 126.78 tỷ đồng và giải ngân, đạt: 100%. Vốn hoạt động doanh nghiệp, người dân: 149.82 tỷ đồng, đã giải ngân được: 37.19 tỷ đồng, đạt trên: 24%;… Những kết quả nổi bật đó là nhận thức về vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Những bước phát triển tích cực, hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư, tạo nên bộ mặt mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn theo hướng tích cực.


Bà Nguyễn Thị Như Đông, cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Phát triển nông thôn - Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, giới thiệu mô hình nông thôn mới Saemaul Undong - Hàn Quốc.


Cũng tại Hội nghị này, bà Nguyễn Thị Như Đông, cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Phát triển nông thôn, Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, giới thiệu mô hình làng mới Saemaul Undong của Hàn Quốc: Với mục tiêu tạo một cuộc sống tốt hơn bao gồm vật chất, đạo đức và văn hóa qua quá trình hiện đại hóa, phong trào Saemaul đã lựa chọn trên các giá trị văn hóa cốt lõi cần cù, tự lực và hợp tác. Các giá trị này có tính chất phổ quát ở tất cả các nền văn hóa… và mô hình này đã được triển khai năm 2005, đợt tập huấn đầu tiên thực hiện tại Thái Nguyên… Với mô hình này, tác giả chỉ đề xuất các bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng và nâng cao năng lực người dân, chủ thể của quá trình xây dựng nông thôn mới.
Tại Hội nghị, các đại biểu là chủ nhiệm của các HTX đóng góp một số kiến nghị đến lãnh đạo tỉnh: Các HTX muốn có nhà kho để trữ lúa; xóa bớt trung gian để giảm chi phí; các cấp lãnh đạo tuyên truyền quyền lợi, lợi ích kinh tế tập thể để tránh dao động trong HTX; hỗ trợ tiền lương cho người quản lý HTX, cần sự quan tâm hơn từ các cấp lãnh đạo; có chính sách hỗ trợ giá bao tiêu sản phẩm;…

Ông Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Phát biểu kết thúc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng cảm ơn ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà quản lý, đã trình bày tham luận hay, rất bổ ích; đánh giá cao sự nổ lực của các cấp lãnh đạo và các HTX trong việc sản xuất nông sản và xây dựng nông thôn mới, lưu ý thêm một nhiệm vụ, như sau:
Các cấp lãnh đạo và địa phương không được can thiệp quá sâu vào các HTX, đó là vi phạm pháp luật. Chúng ta chỉ có quyền định hướng, hỗ trợ, hướng dẫn các HTX hoạt động có hiệu quả nhất; tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; các ngành, các cấp cần tập trung một số nội dung sau: Từng sở, ngành phụ trách từng tiêu chí, có trách nhiệm rà soát các chủ trương, chính sách đã ban hành cho phù hợp với từng địa phương. Từng thành viên trong Ban Chỉ đạo được phân công phụ trách địa bàn phải tập trung, thường xuyên đi cơ sở để nắm tình hình kịp thời; UBND các huyện, thị, thành tăng cường công tác chỉ đạo cấp xã về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vào xây dựng nông thôn mới. Trực tiếp tham gia bàn bạc các dự án, công trình, tập trung các xã thực hiện sử dụng các nguồn vốn có hiệu quả, không để phát sinh nợ mới. Tiếp tục chỉ đạo các xã duy trì, nâng cấp các tiêu chí, quan tâm nhiều hơn đến công trình trọng điểm gắn với sinh kế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; các sở, ban, ngành có liên quan tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian tới để phát triển các HTX ngày một đi lên, thúc đẩy kinh tế-xã hội ngày càng bền vững./.

Thiên Đăng

Thông tin được đưa ngày: 22-1-2018
Kiên Giang: Hội nghị liên kết sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại Hội trường A - Văn phòng UBND tỉnh.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.