Diễn đàn Saemaul quốc tế 2018

Ngày 15.9.2018, đại diện của Trung tâm phát triển nông thôn – Saemaul Undong thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM đã có chuyến công tác đến tỉnh Gyeongju, Hàn Quốc để tham dự Diễn đàn Saemaul quốc tế 2018.

 

Diễn đàn Saemaul quốc tế 2018 là cơ hội để các tổ chức tại châu Á và châu Phi được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình xây dựng nông thôn. Một số đề tài thuyết trình thu hút sự chú ý của người tham dự như “Thực trạng và triển vọng của dự án toàn cầu hóa Saemaul”, “Nâng cao giá trị văn hóa nông thôn của Việt Nam từ Saemaul Undong”, “Hệ thống doanh nghiệp làng xã dưới sự hợp tác với Saemaul Undong tại Indonesia”, “Saemaul Undong tại Kyrgyzstan”…

 

 

Trong phần trình bày của mình về việc áp dụng mô hình Saemaul Undong trong việc phát triển nông thôn bền vững ở các nước đang phát triển, PGS. TS Ngô Thị Phương Lan – Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Giám đốc Trung tâm Phát triển nông thôn – Saemaul Undong cho biết Trung tâm được thành lập từ tháng 8.2016 với sự ủng hộ của Đại học Quốc gia TP.HCM, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, tỉnh Gyeongsangbuk cùng quỹ Toàn cầu hóa Saemaul và đã gặt hái được nhiều thành công có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và tư vấn trong suốt hai năm qua.

 

 

Về giáo dục, thay đổi tư duy của người dân theo tinh thần Saemaul Undong được dựa trên 3 giá trị cốt lõi: cần cù – tự lực – hợp tác, giúp người dân nhận thức được họ là chủ thể của quá trình xây dựng nông thôn mới. Trung tâm cũng nâng cao năng lực của người dân và lãnh đạo cộng đồng, để họ làm chủ quá trình và đủ năng lực xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Trung tâm còn giáo dục tinh thần Saemaul Undong cho sinh viên – những chủ nhân tương lai của đất nước trên nhiều lĩnh vực.

Về nghiên cứu, so sánh phong trào Saemaul Undong và chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm rút ra các bài học trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam.

Về tư vấn, thứ nhất, đóng góp cho chính sách xây dựng nông thôn mới trong việc chú ý đến đào tạo, nâng cao năng lực của người dân và lãnh đạo cộng đồng bên cạnh cán bộ lãnh đạo địa phương; thứ hai, tư vấn cho các chương trình phát triển kinh tế khác của các địa phương. Hiện nay, Trung tâm đang đồng hành cùng với các địa phương trong việc xây dựng và tư vấn thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).

 

 

Tóm lại, chương trình xây dựng nông thôn mới của Việt Nam và phong trào Saemaul Undong của Hàn Quốc có chung một mục tiêu là phát triển nông thôn dựa trên nội lực của người dân. Việt Nam đã có nhiều chính sách đổi mới và thành tựu to lớn. Để phát triển một các bền vững, Việt Nam có thể học hỏi từ Saemaul Undong về cách gắn kết người dân, thể hiện tính chủ động trong quá trình xây dựng nông thôn mới.