Nông thôn Mới: Bước vào giai đoạn 2, cần gì?

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, tính đến 15/9, cả nước đã có 2.045 xã (23%) được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, tăng 515 xã (5,9%) so cuối năm 2015. Dự kiến, đến hết năm 2016, sẽ có khoảng 25% số xã đạt chuẩn. Hiện còn 300 xã đạt dưới 5 tiêu chí (3,36%), giảm 26 xã so đầu năm 2016. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của cả nước là 13,1 tiêu chí/xã. Có 24 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 9 đơn vị so với năm 2015 và dự kiến, hết năm 2016, con số này là 30 đơn vị.

Nâng cao tinh thần tự nguyện

Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguồn lực để xây dựng NTM do nhà nước bỏ ra không nhiều. Trong giai đoạn 2011 - 2015, tổng nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình là hơn 850.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước chỉ chiếm 11,6%, còn 88,4% là từ nhiều nguồn lực khác (người dân, doanh nghiệp, tín dụng…). Vấn đề đặt ra là huy động nguồn lực ở đâu? Cũng theo Thủ tướng, cần phải tìm cách tháo gỡ những vướng mắc hiện nay, đơn cử như tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng. Ông cũng yêu cầu phải nhìn rõ những tồn tại, bất cập, như: tình trạng một số nơi chưa quan tâm đến việc tổ chức sản xuất của nông dân; nhiều nơi huy động quá sức dân; việc đánh giá, công nhận còn hình thức, chạy theo thành tích; hoặc khi đã đạt rồi thì thỏa mãn, phong trào chững lại... Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh: Bản chất xây dựng NTM là một cuộc cách mạng cần được thực hiện toàn diện, nhằm nâng cao đời sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần, bao gồm cả xây dựng hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ môi trường… chứ không đặt nặng riêng một mặt nào. Xây dựng Nông thôn mới phải kiên trì, nhằm kéo giảm khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp trong xây dựng Nông thôn mới, nhất là vai trò của người đứng đầu chính quyền các cấp, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên.

Đường đi học qua chân đèo Pha Đin, Điện Biên. Ảnh: Linh Phạm

Trên tinh thần chỉ đạo chung đó, trong giai đoạn 2016 - 2020, Ban Chỉ đạo cho biết, sẽ tập trung vào 4 nhóm nội dung là: hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã; thực hiện phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; bảo vệ và cải thiện môi trường; giữ vững và tăng cường an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn. Đối với các xã đã đạt chuẩn, lựa chọn nội dung phù hợp để có kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Dự kiến, tổng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho thực hiện chương trình giai đoạn 2016 - 2020 là hơn 193.000 tỷ đồng. Đến năm 2020, phấn đấu 50% số xã đạt chuẩn, bình quân cả nước đạt 15 tiêu chí/xã. Trong số các giải pháp thực hiện chương trình, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng NTM; đa dạng hóa các nguồn vốn huy động, trong đó huy động tối đa nguồn lực của địa phương (từ năm 2017, HĐND tỉnh được quy định để lại ít nhất 80% cho ngân sách xã tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn xã), bên cạnh việc huy động sự đầu tư của doanh nghiệp, sự đóng góp tự nguyện của nhân dân...   

Hợp tác, chia sẻ

Đánh giá về kết quả của Chương trình xây dựng Nông thôn mới, ông JongHa Bae, Trưởng đại diện FAO tại Việt Nam cho biết, giai đoạn 2011 - 2015 chương trình đã đạt được thành tựu và trở thành phong trào sâu rộng. Trong những năm qua, những công trình nông thôn như điện, đường, trường… và các cơ sở chăm sóc sức khỏe đã được cải thiện, nâng cấp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn và trở ngại, như: nông dân nghèo chưa tiếp cận được các nguồn tài chính hay tỷ lệ đói nghèo còn cao; thiếu các chương trình bảo hiểm nông nghiệp… FAO cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ thông qua hỗ trợ Chính phủ, xây dựng các chính sách an ninh lương thực và an ninh dinh dưỡng, tăng cường các cách tiếp cận, lồng ghép để sản xuất nông nghiệp bền vững hơn; trong đó quan tâm đến phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. FAO cũng sẽ hỗ trợ một chương trình kỹ thuật để nâng cao thu nhập cho người nghèo ở nông thôn.

Bà Carolina V. FigueroaGeron, đại diện Ngân hàng Thế giới cho biết, Ngân hàng Thế giới có Chương trình dựa trên kết quả (PforR) để hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia. Chương trình sẽ góp phần tăng thu nhập cho các vùng nghèo nhất nước thông qua cải thiện việc cung cấp, tiếp cận và đầu tư vào năng suất nông nghiệp và hoạt động sinh kế. Khoản vay IDA (vốn từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới) 200 triệu USD (có hiệu lực từ tháng 6/2017) sẽ hỗ trợ trực tiếp cho ngân sách để hỗ trợ Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Chia sẻ về những bước đi cho giai đoạn tới, TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn nhận định, ngoài sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ thì Việt Nam cũng cần xác định được lộ trình cụ thể, trong đó, ưu tiên cho những hạng mục thiết yếu và phù hợp với từng vùng miền. Như với tiêu chí môi trường có thể gắn với cảnh quan du lịch để có thể thu hút được nhân lực có chất lượng phát huy được các tiềm năng, thế mạnh. Một trong những giải pháp được đưa ra chính là việc tạo được thêm nhiều chuỗi giá trị, các liên kết (ngang, dọc), các hợp tác xã, tổ hợp tác để nâng cao nhận thức của người dân, cũng như có sự đầu tư về nguồn lực nhiều hơn. Như ông Trần Văn Thu, Phó Chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới Quảng Trị chia sẻ, cần có những đánh giá chi tiết về những mặt được và chưa được từ đó có những bước đi phù hợp; kết hợp việc tạo được thị trường tiêu thụ ổn định cho các sản phẩm nông sản và liên doanh liên kết giữa các đơn vị. Có như vậy mới có được sự chuyển biến mạnh mẽ từ xây dựng Nông thôn mới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam đang trong quá trình xây dựng Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, nhưng nông thôn, nông dân là vô cùng quan trọng; muốn thành công thì trước hết phải xây dựng Nông thôn mới thành công. Vì vậy, toàn hệ thống, toàn dân phải chung sức, chung lòng triển khai thực hiện. Phong trào này phải được phát triển sâu rộng, thấm vào cuộc sống. Nông thôn mới phải là nông thôn kiểu mẫu gắn với xây dựng đô thị mới.

Mộc Miên (Tạp chí Nông thôn Việt)

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.