Nhân sự

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

EMAIL

1

PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan

Giám đốc

Phụ trách chung, công tác cán bộ, công tác đối ngoại, công tác nghiên cứu khoa học cho các hoạt động Trung tâm

ngophuonglan@hcmussh.edu.vn


2

TS. Phạm Thanh Duy

Phó giám đốc

Phụ trách tài chính, điều phối dự án, phát triển trang web 

duy.pham@hcmussh.edu.vn

3

TS. Lee Sang Woo

Chuyên gia Qũy Toàn cầu hóa Nông thôn (Hàn Quốc)

Thúc đẩy Trung tâm hoạt động có hiệu quả và tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực phát triển nông thôn


sangwoo253@saemaulgf.or.kr

4

Nguyễn Thị Như Đông

Chuyên viên

Phụ trách công tác văn thư, soạn thảo và lưu trữ văn thư; biên dịch thư từ công văn giao dịch với đơn vị tài trợ, và và đăng tin trang web

ntndong@hcmussh.edu.vn

5

ThS. Lưu Văn Anh Dũng

Kế toán

Phụ trách công tác thanh quyết toán và báo cáo tài chính cho các hoạt động Trung tâm: báo cáo tài chính cho đơn vị tài trợ (Qũy Toàn cầu hóa Nông thôn Hàn Quốc); báo cáo tài chính cho đơn vị kiểm toán 

lvanhdung@hcmussh.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.