Lớp đào tạo cán bộ quản lý chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2018

Sáng ngày 16.10.2018, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương đã tổ chức lớp đào tạo cán bộ quản lý chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2018.

 

Tham gia lớp đào tạo có 150 học viên là lãnh đạo, chuyên viên Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp tỉnh, chi cục phát triển nông thôn, lãnh đạo phòng chuyên môn cấp huyện của 32 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, và các cán bộ từ các trường đại học và các viện nghiên cứu tham gia vào tổ tư vấn Chương trình OCOP quốc gia, trong đó có trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. HCM.

Trong 3 ngày diễn ra lớp đào tạo (16-18.10.2018), các học viên được nghe các chuyên gia báo cáo các chuyên đề về tổng quan chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam, nông nghiệp 4.0 về hệ thống tổ chức OCOP, các chuyên đề về chu trình OCOP; bộ tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP, chiến lược phát triển dược liệu Việt Nam và một số vấn đề về xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế khu vực nông thôn.(Ảnh: Ông Nguyễn Minh Tiến – Cục trưởng, Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương báo cáo chuyên đề về Tổng quan chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam, nông nghiệp 4.0). 

 

Thông qua các chuyên đề, học viên được tìm hiểu nội dung và những vấn đề trọng tâm của chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” với việc nhấn mạnh đến việc phát triển nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, nâng tầm các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với chương trình này, các sản phẩm nông nghiệp truyền thống, sản phẩm dịch vụ có lợi thế, đạt tiêu chuẩn sẽ có thêm nhiều khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.

 

TT PTNT-SU


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.