Mô hình Saemaul ở Trạch Phổ, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, Huế

1. Tình hình và vấn đề tồn tại

Thời gian thực hiện: 2017 - 2021

Dân số : 401 hộ/ 1,796 người

Chuyên gia phát triển địa phương: 1 người

Cơ cấu tổ chức làng Saemaul: Cải tổ Ủy ban phát triển làng vốn có

2. Đặc điểm làng và hướng triển khai dự án   

Làng

Đặc điểm

Hướng triển khai dự án

Làng Trạch phổ

1. Trồng lúa : 85ha

2. Giá gạo thấp do người dân bán theo cá nhân

3. Mong muốn trồng ném để trở thành loại rau màu giúp tăng thu nhập

4. Chỉ có vùng miền trung Việt Nam chuyên canh trồng ném

1. Giám sát và tư vấn kỹ thuật kỹ thuật trồng ném - lúa

Trung tâm nông nghiệp và phát triển nông thôn miền Trung (CRD)

2. Xây dựng hệ thống tiêu thụ thông qua việc trồng theo hợp đồng với các doanh nghiệp phân phôi ném và lúa

3. Xây dựng thương hiệu ném Trạch Phổ

4. Đẩy mạnh hoạt động cơ cấu tổ chức thanh niên trong làng xã


3. Kế hoạch dài hạn

Thứ tự năm

Dự án trọng điểm

Ghi chú

Năm thứ 1

(2017)

Xây dựng vận hành Ban tư vấn địa phương (Vận hành Ủy ban Saemaul)

Soạn thảo tài liệu cơ sở của lang, đề xuất và thẩm định dự án do người dân đề xuất (2 dự án)

Dạy kỹ thuật trồng ném - lúa, đào tạo tập trung (1 lần)

Trồng thử nghiệm ném - tháng 7 gieo giống, tháng 11 thu hoạch, 04/2018 thu hoạch hạt giống

 

Năm thứ 2

(2018)

Bổ sung dữ liệu của thôn làng, đưa ra dự án do người dân đề xuất theo năm và bắt đầu triển khai dự án

Thành lập và vận hành Hợp tác xã, đào tạo tập trung cho người dân (1 năm 3 lần: lúa, ném, người dân)

Cải thiện chất lượng ném (kho bảo quản), hỗ trợ trồng thử nghiệm lúa (1ha) - kỹ thuật gieo trồng

 

Năm thứ 3

(2019)

Phát triển thương hiệu Hợp tác xã trồng ném (chế biến, giao dịch thương mại cộng đồng)

Thành lập và vận hành Hợp tác xã trồng lúa (mở rộng trồng thử nghiệm, hỗ trợ máy móc nông nghiệp)

Trang trại thí điểm của thanh niên (trâu bò hoặc heo)

 

Năm thứ 4

(2020)

Phát triển thương hiệu Hợp tác xã trồng ném (giao dịch thương mại cộng đồng), phát triển Hợp tác xã trồng lúa (hỗ trợ trạm xay xát), mở rộng trang trại thí điểm của thanh niên

 

Năm thứ 5

(2021)

Thực hiện các bước hoàn thiện và đưa ra đánh giá cuối cùng

Theo báo cáo của Văn phòng Saemaul tại Việt Nam

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.