Giải pháp phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp

Kinh nghiệm triển khai thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg và giải pháp phát triển hợp tác xã tại tỉnh Bến Tre là chương trình Hội thảo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam và Bí thư tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Hạo chủ trì, diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2018. 

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo của các tỉnh triển đang triển khai dự án SOCODEVI và các tỉnh phía Nam Việt Nam. Socodevi là chương trình do chính phủ Canada hỗ trợ dự án Phát triển doanh nghiệp hợp tác xã Việt Nam (VCED) nhằm góp phần giảm nghèo và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực nông thôn Việt Nam. Các tham luận trong hội thảo đã đánh giá những thành công và những hạn chế trong quá trình thực hiện dự án.Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với các địa phương tham dự đều cho rằng xu hướng thành lập các hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp là tất yếu để cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay. Tuy nhiên, xây dựng hợp tác xã trong mô hình phát triển nông thôn hiện nay không phải làm theo phong trào để đạt được tiêu chí thứ 13 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh được mời tham dự với tư cách là một đơn vị đối tác giúp cho việc phát triển nông thôn hiện nay. Thời gian qua, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có có nhiều chương trình nghiên cứu theo hướng ứng dụng trực tiếp thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở những vùng nông thôn khu vực Nam Trung bộ, Nam bộ và Tây Nguyên. Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan nhấn mạnh đến những chương trình khoa học công nghệ và chương trình đào tạo, tập huấn mà Nhà trường đã thực hiện trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trong thời gian qua và thông tin về một số chương trình liên quan đến lĩnh vực này trong thời gian tới mà Nhà trường sẽ chủ trì. Đặc biệt, từ khi Trung tâm Phát triển Nông thôn – Saemaul Undong được thành lập vào năm 2016, Nhà trường có một đơn vị nghiên cứu và đào tạo, tập huấn chuyên sâu về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Gần 2 năm qua, Trung tâm đã có nhiều hoạt động tích cực trợ giúp trực tiếp cho nhiều địa phương xây dựng nông thôn mới theo mô hình Saemaul của Hàn Quốc. Trong những năm tới, Nhà trường sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các địa phương, đặc biệt là vùng Nam bộ thực hiện thêm nhiều các chương trình khoa học công nghệ và đào tạo đóng góp thiết thực vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh chương trình Hội thảo, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với lãnh đạo Nhà trường cùng một số doanh nghiệp đã có chuyến thăm 2 hợp tác xã bưởi da xanh tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và làm việc với 3 hợp tác xã khác tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Một số hình ảnh: