Tạp chí khoa học trong nước

1. PGS.TS. Trần Thị Thu Lương, Nông nghiệp, nông thôn của Việt Nam trong 40 năm phát triển (1975- 2015) và những vấn đề cần suy nghĩ cho phong trào "Nông thôn mới" hiện nay (tr.11-23, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7(471)/2015)

2. TS. Ngô Thị Phương Lan, Vấn đề sản xuất bền vững lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long (tr.24-31, Tạp chí Khoa học Xã hội số 2(198), 2015)

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.