Hội nghị tập huấn phân tích, xây dựng chuỗi giá trị tại tỉnh Đăk Nông

Từ ngày 5/6/2018 đến ngày 9/6/2018, tại thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đak Nông) Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Đăk Nông phối hợp vói Trung tâm Phát triển Nông thôn- Saemaul Undong đã tổ chức Hội nghị tập huấn về chủ đề phân tích xây dựng chuỗi giá trị cho các cán bộ lãnh đạo cấp huyện, xã và quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác và trang trại.


Chương trình tập huấn được chia thành 2 đợt: đợt 1, tập huấn cho đối tượng là cán bộ đang làm công tác xây dựng nông thôn mới; đợt 2, tập huấn cho đối tượng là các cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác và trang trại.

Chuyên gia tập huấn là TS. Ngô Thị Thu Trang- giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (HCM), thành viên Ban Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn của Trung tâm Phát triển Nông thôn- Saemaul Undong.

Lớp tập huấn đợt 1 với khoảng 80 người tham dự diễn ra trong vòng 2 hai ngày. Học viên được học các kiến thức lý thuyết cơ bản như khái niệm, nguyên tắc về chuỗi giá trị; các quy định triển khai dự án hỗ trợ liên kết theo chuỗi; quy trình theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả dự án; hướng dẫn cách xác định tiềm năng để xây dựng chuỗi giá trị của tỉnh và phân tích để xây dựng dự án.

Bên cạnh đó, học viên còn được học một số kiến thức về xây dựng hợp đồng liên kết, phương pháp sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và cùng chia sẻ các vấn đề liên quan đến việc xây dựng thương hiệu cho nông sản.