Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới Hàn Quốc

Diễn đàn nhằm chia sẻ những kinh nghiệm phát triển nông thôn theo mô hình Nông thôn mới của Hàn Quốc và các nước trên thế giới thực hiện mô hình này và chương trình Nông thôn mới ở Việt Nam

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới Hàn Quốc - Ảnh 1


Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn - Ảnh: N.T

Ngày 23/11, Hội thảo diễn đàn Quốc tế Saemaul năm 2017 do Trung tâm Phát triển Nông thôn – Saemaul Undong, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM, Quỹ Toàn cầu hóa Saemaul và Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới của Bộ Nông nghiệp & phát triển Nông thôn được tổ chức tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM với hơn 300 khách mời tham dự.

Saemaul Undong là phong trào cộng đồng mới hay phong trào làng mới được chính phủ của Hàn Quốc khởi xướng vào năm 1970 để phát triển khu vực nông thôn, thu hẹp khoảng cách nông thôn và đô thị để hướng đến sự ổn định và phát triển xã hội.

Nhờ sự phát triển của phong trào này, kết quả chỉ trong một thời gian ngắn, Hàn Quốc giảm tỷ lệ nợ nước ngoài nhờ vào tiết kiệm chi tiêu và nâng cao tiền gửi tiết kiệm của người dân… Hàn Quốc đã chuyển mình từ một nước nhận viện trợ để trở thành một quốc gia tài trợ. Thành tích có được là do đất nước này đã thực hiện tốt việc phát triển nông thôn theo mô hình Saemaul Undong và làm giàu từ khu vực nông thôn. Đây là lý do Saemaul Undong thu hút sự chú ý từ các nhà lãnh đạo toàn cầu và các tổ chức quốc tế...

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới Hàn Quốc - Ảnh 2

Ông Hong Joon Pyo - Chủ tịch Đảng Hàn Quốc Tự Do - Ảnh: N.T

Diễn đàn nhằm chia sẻ những kinh nghiệm phát triển nông thôn theo mô hình Nông thôn mới của Hàn Quốc và các nước trên thế giới thực hiện mô hình này và chương trình Nông thôn mới ở Việt Nam.

Trong 7 năm (2014-2021) tại Việt Nam, Saemaul tiến hành 8 làng dự án, chia làm 2 giai đoạn: 2014-2019 (đối với các làng đang triển khai – 3 làng) và 2017-2021 (đối với các làng mới – 5 làng).

Đây là cơ hội để các nhà khoa học, các nhà quản lí cũng như những người thực hiện mô hình Saemaul trên thế giới, đưa ra những giải pháp hiệu quả, chiến lược phát triển từ những mô hình ở Châu Á và Châu Phi hướng đến sự phát triển bền vững cho khu vực nông thôn.

Diễn đàn cũng là nơi các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam chia sẻ các dự án mà các tổ chức này đã và đang triển khai hiệu quả tại các vùng nông thôn Việt Nam, đặc biệt là Đồng bằng Sông Cửu Long.

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới Hàn Quốc - Ảnh 3

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: N.T

NGUYỄN THỦY
Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới Hàn Quốc - Ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn - Ảnh: N.T

Ngày 23/11, Hội thảo diễn đàn Quốc tế Saemaul năm 2017 do Trung tâm Phát triển Nông thôn – Saemaul Undong, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM, Quỹ Toàn cầu hóa Saemaul và Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới của Bộ Nông nghiệp & phát triển Nông thôn được tổ chức tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM với hơn 300 khách mời tham dự.

Saemaul Undong là phong trào cộng đồng mới hay phong trào làng mới được chính phủ của Hàn Quốc khởi xướng vào năm 1970 để phát triển khu vực nông thôn, thu hẹp khoảng cách nông thôn và đô thị để hướng đến sự ổn định và phát triển xã hội.

Nhờ sự phát triển của phong trào này, kết quả chỉ trong một thời gian ngắn, Hàn Quốc giảm tỷ lệ nợ nước ngoài nhờ vào tiết kiệm chi tiêu và nâng cao tiền gửi tiết kiệm của người dân… Hàn Quốc đã chuyển mình từ một nước nhận viện trợ để trở thành một quốc gia tài trợ. Thành tích có được là do đất nước này đã thực hiện tốt việc phát triển nông thôn theo mô hình Saemaul Undong và làm giàu từ khu vực nông thôn. Đây là lý do Saemaul Undong thu hút sự chú ý từ các nhà lãnh đạo toàn cầu và các tổ chức quốc tế...

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới Hàn Quốc - Ảnh 2

Ông Hong Joon Pyo - Chủ tịch Đảng Hàn Quốc Tự Do - Ảnh: N.T

Diễn đàn nhằm chia sẻ những kinh nghiệm phát triển nông thôn theo mô hình Nông thôn mới của Hàn Quốc và các nước trên thế giới thực hiện mô hình này và chương trình Nông thôn mới ở Việt Nam.

Trong 7 năm (2014-2021) tại Việt Nam, Saemaul tiến hành 8 làng dự án, chia làm 2 giai đoạn: 2014-2019 (đối với các làng đang triển khai – 3 làng) và 2017-2021 (đối với các làng mới – 5 làng).

Đây là cơ hội để các nhà khoa học, các nhà quản lí cũng như những người thực hiện mô hình Saemaul trên thế giới, đưa ra những giải pháp hiệu quả, chiến lược phát triển từ những mô hình ở Châu Á và Châu Phi hướng đến sự phát triển bền vững cho khu vực nông thôn.

Diễn đàn cũng là nơi các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam chia sẻ các dự án mà các tổ chức này đã và đang triển khai hiệu quả tại các vùng nông thôn Việt Nam, đặc biệt là Đồng bằng Sông Cửu Long.

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới Hàn Quốc - Ảnh 3

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: N.T

NGUYỄN THỦY

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới Hàn Quốc - Ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn - Ảnh: N.T

Ngày 23/11, Hội thảo diễn đàn Quốc tế Saemaul năm 2017 do Trung tâm Phát triển Nông thôn – Saemaul Undong, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM, Quỹ Toàn cầu hóa Saemaul và Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới của Bộ Nông nghiệp & phát triển Nông thôn được tổ chức tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM với hơn 300 khách mời tham dự.

Saemaul Undong là phong trào cộng đồng mới hay phong trào làng mới được chính phủ của Hàn Quốc khởi xướng vào năm 1970 để phát triển khu vực nông thôn, thu hẹp khoảng cách nông thôn và đô thị để hướng đến sự ổn định và phát triển xã hội.

Nhờ sự phát triển của phong trào này, kết quả chỉ trong một thời gian ngắn, Hàn Quốc giảm tỷ lệ nợ nước ngoài nhờ vào tiết kiệm chi tiêu và nâng cao tiền gửi tiết kiệm của người dân… Hàn Quốc đã chuyển mình từ một nước nhận viện trợ để trở thành một quốc gia tài trợ. Thành tích có được là do đất nước này đã thực hiện tốt việc phát triển nông thôn theo mô hình Saemaul Undong và làm giàu từ khu vực nông thôn. Đây là lý do Saemaul Undong thu hút sự chú ý từ các nhà lãnh đạo toàn cầu và các tổ chức quốc tế...

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới Hàn Quốc - Ảnh 2

Ông Hong Joon Pyo - Chủ tịch Đảng Hàn Quốc Tự Do - Ảnh: N.T

Diễn đàn nhằm chia sẻ những kinh nghiệm phát triển nông thôn theo mô hình Nông thôn mới của Hàn Quốc và các nước trên thế giới thực hiện mô hình này và chương trình Nông thôn mới ở Việt Nam.

Trong 7 năm (2014-2021) tại Việt Nam, Saemaul tiến hành 8 làng dự án, chia làm 2 giai đoạn: 2014-2019 (đối với các làng đang triển khai – 3 làng) và 2017-2021 (đối với các làng mới – 5 làng).

Đây là cơ hội để các nhà khoa học, các nhà quản lí cũng như những người thực hiện mô hình Saemaul trên thế giới, đưa ra những giải pháp hiệu quả, chiến lược phát triển từ những mô hình ở Châu Á và Châu Phi hướng đến sự phát triển bền vững cho khu vực nông thôn.

Diễn đàn cũng là nơi các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam chia sẻ các dự án mà các tổ chức này đã và đang triển khai hiệu quả tại các vùng nông thôn Việt Nam, đặc biệt là Đồng bằng Sông Cửu Long.

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới Hàn Quốc - Ảnh 3

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: N.T

NGUYỄN THỦY

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới Hàn Quốc - Ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn - Ảnh: N.T

Ngày 23/11, Hội thảo diễn đàn Quốc tế Saemaul năm 2017 do Trung tâm Phát triển Nông thôn – Saemaul Undong, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM, Quỹ Toàn cầu hóa Saemaul và Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới của Bộ Nông nghiệp & phát triển Nông thôn được tổ chức tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM với hơn 300 khách mời tham dự.

Saemaul Undong là phong trào cộng đồng mới hay phong trào làng mới được chính phủ của Hàn Quốc khởi xướng vào năm 1970 để phát triển khu vực nông thôn, thu hẹp khoảng cách nông thôn và đô thị để hướng đến sự ổn định và phát triển xã hội.

Nhờ sự phát triển của phong trào này, kết quả chỉ trong một thời gian ngắn, Hàn Quốc giảm tỷ lệ nợ nước ngoài nhờ vào tiết kiệm chi tiêu và nâng cao tiền gửi tiết kiệm của người dân… Hàn Quốc đã chuyển mình từ một nước nhận viện trợ để trở thành một quốc gia tài trợ. Thành tích có được là do đất nước này đã thực hiện tốt việc phát triển nông thôn theo mô hình Saemaul Undong và làm giàu từ khu vực nông thôn. Đây là lý do Saemaul Undong thu hút sự chú ý từ các nhà lãnh đạo toàn cầu và các tổ chức quốc tế...

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới Hàn Quốc - Ảnh 2

Ông Hong Joon Pyo - Chủ tịch Đảng Hàn Quốc Tự Do - Ảnh: N.T

Diễn đàn nhằm chia sẻ những kinh nghiệm phát triển nông thôn theo mô hình Nông thôn mới của Hàn Quốc và các nước trên thế giới thực hiện mô hình này và chương trình Nông thôn mới ở Việt Nam.

Trong 7 năm (2014-2021) tại Việt Nam, Saemaul tiến hành 8 làng dự án, chia làm 2 giai đoạn: 2014-2019 (đối với các làng đang triển khai – 3 làng) và 2017-2021 (đối với các làng mới – 5 làng).

Đây là cơ hội để các nhà khoa học, các nhà quản lí cũng như những người thực hiện mô hình Saemaul trên thế giới, đưa ra những giải pháp hiệu quả, chiến lược phát triển từ những mô hình ở Châu Á và Châu Phi hướng đến sự phát triển bền vững cho khu vực nông thôn.

Diễn đàn cũng là nơi các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam chia sẻ các dự án mà các tổ chức này đã và đang triển khai hiệu quả tại các vùng nông thôn Việt Nam, đặc biệt là Đồng bằng Sông Cửu Long.

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới Hàn Quốc - Ảnh 3

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: N.T

NGUYỄN THỦY

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới Hàn Quốc

Diễn đàn nhằm chia sẻ những kinh nghiệm phát triển nông thôn theo mô hình Nông thôn mới của Hàn Quốc và các nước trên thế giới thực hiện mô hình này và chương trình Nông thôn mới ở Việt Nam

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới Hàn Quốc - Ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn - Ảnh: N.T

Ngày 23/11, Hội thảo diễn đàn Quốc tế Saemaul năm 2017 do Trung tâm Phát triển Nông thôn – Saemaul Undong, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM, Quỹ Toàn cầu hóa Saemaul và Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới của Bộ Nông nghiệp & phát triển Nông thôn được tổ chức tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM với hơn 300 khách mời tham dự.

Saemaul Undong là phong trào cộng đồng mới hay phong trào làng mới được chính phủ của Hàn Quốc khởi xướng vào năm 1970 để phát triển khu vực nông thôn, thu hẹp khoảng cách nông thôn và đô thị để hướng đến sự ổn định và phát triển xã hội.

Nhờ sự phát triển của phong trào này, kết quả chỉ trong một thời gian ngắn, Hàn Quốc giảm tỷ lệ nợ nước ngoài nhờ vào tiết kiệm chi tiêu và nâng cao tiền gửi tiết kiệm của người dân… Hàn Quốc đã chuyển mình từ một nước nhận viện trợ để trở thành một quốc gia tài trợ. Thành tích có được là do đất nước này đã thực hiện tốt việc phát triển nông thôn theo mô hình Saemaul Undong và làm giàu từ khu vực nông thôn. Đây là lý do Saemaul Undong thu hút sự chú ý từ các nhà lãnh đạo toàn cầu và các tổ chức quốc tế...

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới Hàn Quốc - Ảnh 2

Ông Hong Joon Pyo - Chủ tịch Đảng Hàn Quốc Tự Do - Ảnh: N.T

Diễn đàn nhằm chia sẻ những kinh nghiệm phát triển nông thôn theo mô hình Nông thôn mới của Hàn Quốc và các nước trên thế giới thực hiện mô hình này và chương trình Nông thôn mới ở Việt Nam.

Trong 7 năm (2014-2021) tại Việt Nam, Saemaul tiến hành 8 làng dự án, chia làm 2 giai đoạn: 2014-2019 (đối với các làng đang triển khai – 3 làng) và 2017-2021 (đối với các làng mới – 5 làng).

Đây là cơ hội để các nhà khoa học, các nhà quản lí cũng như những người thực hiện mô hình Saemaul trên thế giới, đưa ra những giải pháp hiệu quả, chiến lược phát triển từ những mô hình ở Châu Á và Châu Phi hướng đến sự phát triển bền vững cho khu vực nông thôn.

Diễn đàn cũng là nơi các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam chia sẻ các dự án mà các tổ chức này đã và đang triển khai hiệu quả tại các vùng nông thôn Việt Nam, đặc biệt là Đồng bằng Sông Cửu Long.

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới Hàn Quốc - Ảnh 3

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: N.T

NGUYỄN THỦY

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.