Khánh thành Phòng Trưng bày và Giáo dục Seamaul Undong

Sáng 29-5, Phòng Trưng bày và Giáo dục Seamaul Undong chính thức được khánh thành tại tầng 10, Nhà điều hành Trường ĐH KHXH&NV (cơ sở Linh Trung - Thủ Đức).

Từ phải sang: ông Kim Yu Chul, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan và ông Lee Sang Wook cắt băng khánh thành tại buổi lễ - Ảnh: YẾN THI


Tham dự lễ khánh thành có đại diện Quỹ toàn cầu hóa Nông thôn mới Hàn Quốc với sự hiện diện của ông Kim Yu Chul - Giám đốc bộ phận tình nguyện Seamaul; ông Lee Sang Wook - Chánh văn phòng Seamaul; ông Kwak Bu Sung - Trưởng đại diện văn phòng SGF tại Việt Nam.

Về phía Nhà trường có PGS.TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn Seamaul Undong; TS. Phan Thanh Định - Phó Hiệu trưởng - cùng đại diện các phòng/ban, trung tâm trực thuộc Trường.

Tại buổi lễ, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, ông Kim Yu Chul và ông Lee Sang Wook đã cắt băng khánh thành, chính thức đưa Phòng Trưng bày và Giáo dục Seamaul Undong đi vào hoạt động.

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan cho biết: “Phòng được thành lập nhằm trưng bày những thành tựu của phong trào Seamaul Undong và quá trình phát triển của nó trên toàn thế giới. Đây là di sản thế giới được công nhận vào năm 2013”.

Theo PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc) mong muốn lan tỏa tinh thần này đến các quốc gia khác trên thế giới. Phòng Trưng bày và Giáo dục Seamaul Undong sẽ giúp học sinh, sinh viên và các nhà khoa học tìm hiểu, nghiên cứu về phong trào Seamaul Undong.

Ông Kim Yu Chul - Giám đốc bộ phận tình nguyện Seamaul - cho biết: “Từ năm 2013, chúng tôi đã thành lập nên Quỹ toàn cầu hóa Nông thôn mới dưới sự quản lý và hỗ trợ của tỉnh GyeongBuk. Hiện tại, chúng tôi đã mở rộng ra 48 làng thí điểm tại 15 quốc gia và tiến hành nhiều dự án ở các địa phương khác nhau.

Chúng tôi sẽ phát triển mô hình này một cách tích cực và hiệu quả hơn nữa khi kết hợp với mô hình Nông thôn mới tại Việt Nam. Từ năm 2005, tỉnh GyeongBuk đã bắt tay với Việt Nam để bắt đầu thực hiện các dự án của Seamaul Undong. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã thành lập 8 làng thí điểm tại các địa phương ở Việt Nam”.

Saemaul Undong (còn được gọi là Phong trào làng mới) bắt đầu thực hiện từ năm 1970 tại tỉnh GyeongBuk, nằm trong công cuộc hiện đại hóa đất nước Hàn Quốc, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, hướng đến sự ổn định và phát triển xã hội.

Trung tâm Phát triển Nông thôn Saemaul Undong trực thuộc sự quản lý của Nhà trường được thành lập vào ngày 30-08-2016. 

* Một số hình ảnh tại buổi khánh thành:

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan bày tỏ sự vui mừng tại buổi lễ - Ảnh: YẾN THI

Ông Kim Yu Chul phát biểu tại buổi lễ khánh thành - Ảnh: YẾN THI


Quý đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: YẾN THI


Sau buổi lễ, quý đại biểu, quý thầy cô đã tham quan Phòng Trưng bày và Giáo dục Seamaul Undong - Ảnh: YẾN THISau buổi lễ, quý đại biểu, quý thầy cô đã tham quan Phòng Trưng bày và Giáo dục Seamaul Undong - Ảnh: YẾN THI


MINH THYTừ phải sang: ông Kim Yu Chul, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan và ông Lee Sang Wook cắt băng khánh thành tại buổi lễ - Ảnh: YẾN THI

 

Tham dự lễ khánh thành có đại diện Quỹ toàn cầu hóa Nông thôn mới Hàn Quốc với sự hiện diện của ông Kim Yu Chul - Giám đốc bộ phận tình nguyện Seamaul; ông Lee Sang Wook - Chánh văn phòng Seamaul; ông Kwak Bu Sung - Trưởng đại diện văn phòng SGF tại Việt Nam.

 

Về phía Nhà trường có PGS.TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn Seamaul Undong; TS. Phan Thanh Định - Phó Hiệu trưởng - cùng đại diện các phòng/ban, trung tâm trực thuộc Trường.

 

Tại buổi lễ, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, ông Kim Yu Chul và ông Lee Sang Wook đã cắt băng khánh thành, chính thức đưa Phòng Trưng bày và Giáo dục Seamaul Undong đi vào hoạt động.

 

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan cho biết: “Phòng được thành lập nhằm trưng bày những thành tựu của phong trào Seamaul Undong và quá trình phát triển của nó trên toàn thế giới. Đây là di sản thế giới được công nhận vào năm 2013”.

 

Theo PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc) mong muốn lan tỏa tinh thần này đến các quốc gia khác trên thế giới. Phòng Trưng bày và Giáo dục Seamaul Undong sẽ giúp học sinh, sinh viên và các nhà khoa học tìm hiểu, nghiên cứu về phong trào Seamaul Undong.

 

Ông Kim Yu Chul - Giám đốc bộ phận tình nguyện Seamaul - cho biết: “Từ năm 2013, chúng tôi đã thành lập nên Quỹ toàn cầu hóa Nông thôn mới dưới sự quản lý và hỗ trợ của tỉnh GyeongBuk. Hiện tại, chúng tôi đã mở rộng ra 48 làng thí điểm tại 15 quốc gia và tiến hành nhiều dự án ở các địa phương khác nhau.

 

Chúng tôi sẽ phát triển mô hình này một cách tích cực và hiệu quả hơn nữa khi kết hợp với mô hình Nông thôn mới tại Việt Nam. Từ năm 2005, tỉnh GyeongBuk đã bắt tay với Việt Nam để bắt đầu thực hiện các dự án của Seamaul Undong. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã thành lập 8 làng thí điểm tại các địa phương ở Việt Nam”.

 

Saemaul Undong (còn được gọi là Phong trào làng mới) bắt đầu thực hiện từ năm 1970 tại tỉnh GyeongBuk, nằm trong công cuộc hiện đại hóa đất nước Hàn Quốc, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, hướng đến sự ổn định và phát triển xã hội.

 

Trung tâm Phát triển Nông thôn Saemaul Undong trực thuộc sự quản lý của Nhà trường được thành lập vào ngày 30-08-2016. 

 

Một số hình ảnh tại buổi khánh thành:PGS.TS Ngô Thị Phương Lan bày tỏ sự vui mừng tại buổi lễ - Ảnh: YẾN THI

 


Ông Kim Yu Chul phát biểu tại buổi lễ khánh thành - Ảnh: YẾN THI


   
Quý đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: YẾN THISau buổi lễ, quý đại biểu, quý thầy cô đã tham quan Phòng Trưng bày và Giáo dục Seamaul Undong - Ảnh: YẾN THI

 


Sau buổi lễ, quý đại biểu, quý thầy cô đã tham quan Phòng Trưng bày và Giáo dục Seamaul Undong - Ảnh: YẾN THI


MINH THY


Từ phải sang: ông Kim Yu Chul, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan và ông Lee Sang Wook cắt băng khánh thành tại buổi lễ - Ảnh: YẾN THI

 

Tham dự lễ khánh thành có đại diện Quỹ toàn cầu hóa Nông thôn mới Hàn Quốc với sự hiện diện của ông Kim Yu Chul - Giám đốc bộ phận tình nguyện Seamaul; ông Lee Sang Wook - Chánh văn phòng Seamaul; ông Kwak Bu Sung - Trưởng đại diện văn phòng SGF tại Việt Nam.

 

Về phía Nhà trường có PGS.TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn Seamaul Undong; TS. Phan Thanh Định - Phó Hiệu trưởng - cùng đại diện các phòng/ban, trung tâm trực thuộc Trường.

 

Tại buổi lễ, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, ông Kim Yu Chul và ông Lee Sang Wook đã cắt băng khánh thành, chính thức đưa Phòng Trưng bày và Giáo dục Seamaul Undong đi vào hoạt động.

 

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan cho biết: “Phòng được thành lập nhằm trưng bày những thành tựu của phong trào Seamaul Undong và quá trình phát triển của nó trên toàn thế giới. Đây là di sản thế giới được công nhận vào năm 2013”.

 

Theo PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc) mong muốn lan tỏa tinh thần này đến các quốc gia khác trên thế giới. Phòng Trưng bày và Giáo dục Seamaul Undong sẽ giúp học sinh, sinh viên và các nhà khoa học tìm hiểu, nghiên cứu về phong trào Seamaul Undong.

 

Ông Kim Yu Chul - Giám đốc bộ phận tình nguyện Seamaul - cho biết: “Từ năm 2013, chúng tôi đã thành lập nên Quỹ toàn cầu hóa Nông thôn mới dưới sự quản lý và hỗ trợ của tỉnh GyeongBuk. Hiện tại, chúng tôi đã mở rộng ra 48 làng thí điểm tại 15 quốc gia và tiến hành nhiều dự án ở các địa phương khác nhau.

 

Chúng tôi sẽ phát triển mô hình này một cách tích cực và hiệu quả hơn nữa khi kết hợp với mô hình Nông thôn mới tại Việt Nam. Từ năm 2005, tỉnh GyeongBuk đã bắt tay với Việt Nam để bắt đầu thực hiện các dự án của Seamaul Undong. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã thành lập 8 làng thí điểm tại các địa phương ở Việt Nam”.

 

Saemaul Undong (còn được gọi là Phong trào làng mới) bắt đầu thực hiện từ năm 1970 tại tỉnh GyeongBuk, nằm trong công cuộc hiện đại hóa đất nước Hàn Quốc, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, hướng đến sự ổn định và phát triển xã hội.

 

Trung tâm Phát triển Nông thôn Saemaul Undong trực thuộc sự quản lý của Nhà trường được thành lập vào ngày 30-08-2016. 

 

Một số hình ảnh tại buổi khánh thành:PGS.TS Ngô Thị Phương Lan bày tỏ sự vui mừng tại buổi lễ - Ảnh: YẾN THI

 


Ông Kim Yu Chul phát biểu tại buổi lễ khánh thành - Ảnh: YẾN THI


   
Quý đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: YẾN THISau buổi lễ, quý đại biểu, quý thầy cô đã tham quan Phòng Trưng bày và Giáo dục Seamaul Undong - Ảnh: YẾN THI

 


Sau buổi lễ, quý đại biểu, quý thầy cô đã tham quan Phòng Trưng bày và Giáo dục Seamaul Undong - Ảnh: YẾN THI


MINH THY
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.