Hội thảo nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng NTM

Sáng 17-1, tại Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (Bộ NN-PTNT), Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng nông thôn mới”. Ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chủ trì hội thảo.

Hội thảo nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng NTM

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia đã chia sẻ các phương pháp, kinh nghiệm, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới, như: Huy động các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; Công tác đào tạo nghề gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn; Vấn đề cho vay vốn để phát triển sản xuất ở khu vực nông thôn. Đồng thời, các đại biểu cũng nêu lên những mặt tồn tại, khó khăn; đề xuất, kiến nghị các nhóm giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Hồ Xuân Hùng cho biết, Tổng hội sẽ nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội thảo nhằm tham mưu cho Chính phủ, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Trung ương hoàn thiện các quan điểm lý luận về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn làm cơ sở khoa học cho thực tiễn xây dựng nông thôn mới trong những giai đoạn tiếp theo.               

 An Nhiên

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.