Mô hình Saemaul ở làng Mộ Đạo, xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Ninh Thuận

1. Tình hình và vấn đề tồn tại
 ○ Thời gian thực hiện : 2017 - 2021
 ○ Dân số : 422 hộ/ 1,778 người
 ○ Chuyên gia phát triển địa phương : 1 người (thực hiện song song với làng Phú Nam 1)
 ○ Cơ cấu tổ chức làng Saemaul : Cải tổ Ủy ban phát triển thôn/làng vốn có

2. Đặc điểm làng và hướng triển khai dự án 


Làng

Đặc điểm

Hướng triển khai dự án

Làng Mộ Đạo

1. Luân canh 2 mùa gạo, khoai tây

2. Sản lượng thu hoạch bị giảm sút vì người dân trồng khoai tây giống như gieo hạt nên khoai tây dễ bị virus sâu bệnh tấn công

3. Phối hợp tích cực với tỉnh Bắc Ninh và người dân có ý thức cao tham gia vào dự án

4. Tiến triển đô thị hóa làm cho giới trẻ rời bỏ làng quê nông nghiệp

1. Giám sát và kỹ thuật trồng lúa-khoai tây

Trung tâm nghiên cứu rau quả (FAVRI)

2. Định hướng tạo việc làm cho thanh niên bằng cách trồng hoa và rau tươi để tạo thu nhập cao.

3. Thương hiệu hóa khoai tây Mộ Đạo


3. Kế hoạch dài hạn

Thứ tự năm

Dự án trọng điểm

Ghi chú

Năm thứ 1

(2017)

Xây dựng vận hành ban quản lý địa phương (vận hành Ủy ban Saemaul)

Soạn thảo tài liệu cở sở thôn/làng, đề xuất và thẩm định dự án do người dân đề ra (2 dự án)

Dạy kỹ thuật trồng khoai tây-lúa, đào tạo tập trung cho người dân (1 lần)

Trồng thử nghiệm khoai tây (1ha) - Dạy kỹ thuật

Tập huấn cho cán bộ giảng dạy (07/2017)

Tu sửa lại văn phòng tổng hợp

Năm thứ 2

(2018)

Bổ sung dữ liệu cơ sở cho làng/thôn, đưa ra dự án do người dân đề xuất theo năm và bắt đầu triển khai dự án do người dân đề xuất

Thành lập và vận hành Hợp tác xã, đào tạo tập trung cho người dân (1 năm 3 lần : gạo, khoai tây, người dân)

Cải thiện chất lượng khoai tây (kho bảo quản), xúc tiền trồng thử nghiệm lúa (1ha) - kỹ thuật trồng (trồng theo luống chuyển giao)

Dự án do người dân đề xuất (2)

Năm thứ 3

(2019)

Phát triển thương hiệu Hợp tác xã Khoai tây (Giao dịch thương mại cộng đồng)

Mở rộng trồng thử nghiệm lúa (máy móc nông nghiệp, kho lưu trữ) và Hợp tác xã

Thực hiện trồng thử nghiệm hoa (rau tươi) - Kỹ thuật

Dự án do người dân đề xuất (2)

Phát triển thương hiệu khoai tây

Năm thứ 4

(2020)

Xây dựng thương hiệu Hợp tác xã Khoai tây và trồng lúa (Giao dịch thương mại cộng đồng)

Mở rộng trồng thử nghiệm hoa (rau tươi) - độc quyền hóa

Xây dựng thương hiệu Khoai tây - Gạo (Phát triển làng du lịch)

Năm thứ 5

(2021)

Thực hiện các bước hoàn thiện và đưa ra đánh giá cuối cùng

 Theo báo cáo của Văn phòng Saemaul tại Việt Nam

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.