Tuyệt đối không vì thành tích mà huy động quá sức dân

'Các địa phương tuyệt đối không vì thành tích mà huy động quá sức dân, phải để người dân thực sự tự nguyện, tự chung tay, góp sức xây dựng NTM kiểu mẫu', Phó thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý.

'Các địa phương tuyệt đối không vì thành tích mà huy động quá sức dân, phải để người dân thực sự tự nguyện, tự chung tay, góp sức xây dựng NTM kiểu mẫu', Phó thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tại hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, vườn mẫu, tổ chức tại Hà Tĩnh ngày 15.4.
Phó thủ tướng khẳng định sau hơn 7 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay cả nước có 3.289 xã đạt chuẩn NTM (đạt gần 37%), bình quân cả nước đạt 14,25 tiêu chí/xã; 49 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM; cả nước chỉ còn 121 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

“Các địa phương tuyệt đối không vì thành tích mà huy động quá sức dân, phải để người dân thực sự tự nguyện, tự chung tay, góp sức xây dựng NTM kiểu mẫu”, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý.
Phó thủ tướng giao Bộ NN-PTNN chủ trì, phối hợp các bộ, ngành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để xây dựng khung chính sách chương trình xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Tin: Báo Thanh Niên

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.