Mô hình Saemaul ở làng Phú Nam 1, xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

1. Tình hình và vấn đề tồn tại
 ○ Thời gian thực hiện : 2017 - 2021
 ○ Dân số: 62 hộ/ 242 người
 ○ Chuyên gia phát triển địa phương: 1 người (tiến hành song song với làng Mộ Đạo)
 ○ Cơ cấu tổ chức làng Saemaul: Cải tổ lại Ủy ban phát triển thôn/làng đã có sẵn

2. Đặc điểm của làng và hướng triển khai dự án Làng Phú Nam 1

 ○ Diện tích trồng cây chè : 45 ha
 ○ Tuyển chon "Làng chuyên canh cây chè"
 ○ Chất lượng chè chưa cao, đang trồng nhiều loại giống, chưa có thương hiệu chè chuyên canh
→ Tiêu thụ thông qua các trung gian: giá bị tụt giảm
 ○ Cần nâng cao kỹ thuật trồng chè:1- Quản lý và chuyên môn hóa kỹ thuật trồng chè
; 2- Phát triển thương hiệu thông qua Hiệp hội thương nghiệp trồng chè (Tea Land Business Association) và sản xuất chè chất lượng cao bằng cách tiêu chuẩn hóa sản phẩm; 3- Quảng cáo làng du lịch chè

3. Kế hoạch dài hạn

- Năm thứ 1 (2017)
Vận hành xây dựng Ban quản lý địa phương (Vận hành Ủy ban Saemaul)
Soạn thảo tài liệu cơ sở của làng/thôn, đề xuất và thẩm định dự án do người dân đề xuất (2 dự án)
Tập huấn kỹ thuật trồng chè, đào tạo tập trung (1 lần)
Xúc tiến trồng thử nghiệm chè (1ha), dạy kỹ thuật trồng chè và chế biến
Tập huấn cho cán bộ giảng dạy (07/2017)
Xây mới nhà văn hóa
- Năm thứ 2 (2018)
Bổ sung tài liệu cơ sở, đưa ra dự án do người dân đề xuất theo từng năm và bắt đầu triển khai dự án do người dân đề xuất 
Thành lập và vận hành Hợp tác xã trồng chè, đào tạo tập trung cho người dân (mỗi năm 3 lần: chè, người dân)
Thực hiện trồng thử nghiệm cánh đồng chè (tiếp tục) - dạy cách trồng và chế biến (sử dụng máy sấy khô)
- Năm thứ 3 (2019)
Phát triển thương hiệu Hợp tác xã trồng chè (Giao dịch thương mại cộng đồng)
- Năm thứ 4 (2020)
Quản lý thương hiệu Hợp tác xã trồng chè (Làng du lịch chè)
Phát triển du lich làng chè
- Năm thứ 5 (2021)
Đánh giá lần cuối và áp dụng triển khai chiến lược

Theo báo cáo của văn phòng Saemaul tại ViệtNam

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.