Tập huấn chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” tại tỉnh Long An

Sáng ngày 26.10.2018, Trung tâm Phát triển nông thôn - Saemaul Undong thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM đã có buổi tập huấn tại tỉnh Long An về chương trình quốc gia "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP). Tham gia buổi tập huấn có đại diện Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Long An cùng cán bộ các phòng Kinh tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn của các huyện trong tỉnh.

 

(Ảnh: Buổi tập huấn “Mỗi xã một sản phẩm” tại tỉnh Long An).

  

Mở đầu cuộc họp, ông Nguyễn Sỹ Xương - đại diện Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Long An đã cung cấp thông tin chung về tiềm năng phát triển nông nghiệp và nông thôn của địa phương trong chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm”. Ông hy vọng buổi tập huấn sẽ giúp cho các cán bộ cơ sở có những thông tin cần thiết để thực hiện nhiệm vụ được giao.

TS. Phạm Thanh Duy – phó giám đốc Trung tâm Phát triển nông thôn - Saemaul Undong và TS. Ngô Thị Thu Trang - thành viên ban cố vấn trung tâm cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của địa phương cũng như sự tham gia nhiệt tình của cán bộ huyện, thị xã.

Trong phần tập huấn, TS. Ngô Thị Thu Trang  TS. Phạm Thanh Duy đã hướng dẫn cho cán bộ các huyện, thị xã về các loại hình mỗi làng/xã một sản phẩm của các quốc gia trên thế giới, mô hình "Mỗi xã một sản phẩm" của Việt Nam, cách thức nhận dạng và thống kê sản phẩm nông nghiệp tại địa phương... Những người tham gia buổi tập huấn đã có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về các tiêu chí xây dựng OCOP, nội dung và quy trình triển khai bộ công cụ cũng như được hướng dẫn về cách thức triển khai thu thập dữ liệu theo quy mô cấp huyện.(Ảnh: TS. Ngô Thị Thu Trang - Trung tâm Phát triển nông thôn - Saemaul Undong giới thiệu về các mô hình "Mỗi làng/xã một sản phẩm" của các nước).


(Ảnh: TS. Phạm Thanh Duy hướng dẫn triển khai việc thống kê các sản phẩm OCOP tại địa phương).


Trung tâm Phát triển nông thôn – Saemaul Undong cũng yêu cầu cán bộ các huyện cung cấp các thông tin cần thiết như kết quả xây dựng nông thôn mới, hoạt động của các hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp cùng các sản phẩm tiềm năng của địa phương, bước đầu triển khai thu thập dữ liệu tại cấp huyện và tìm hiểu chi tiết về tiềm năng của địa phương. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Long An tiến hành khảo sát thực địa tại các huyện, tiến tới xây dựng đề án OCOP cho toàn tỉnh Long An.

 

Một số hình ảnh khác tại buổi tập huấn: