Hội nghị tập huấn phân tích, xây dựng chuỗi sản xuất tại tỉnh Đăk Nông (tiếp theo)

Ngày 7/6/2018, Trung tâm Phát triển Nông thôn- Saemaul Undong phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Đắk Nông tổ chức đợt tập huấn thứ hai. Đối tượng được tập huấn trong đợt này là các cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp.​

Đợt tập huấn diễn ra trong vòng 3 ngày,  bao gồm các nội dung sau: hướng dẫn các kiến thức lý thuyết cơ bản như khái niệm, nguyên tắc về chuỗi giá trị; các quy định triển khai dự án hỗ trợ liên kết theo chuỗi; quy trình theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả dự án; hướng dẫn cách xác định tiềm năng để xây dựng chuỗi giá trị của tỉnh; phân tích xây dựng dự án; kiến thức về xây dựng hợp đồng liên kết, phương pháp sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng thương hiệu cho nông sản.