22/07/2018
Kinh nghiệm triển khai thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg và giải pháp phát triển hợp tác xã tại tỉnh Bến Tre là chương trình Hội thảo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam và Bí thư tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Hạo chủ trì, diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2018.