18/05/2018
Sáng ngày 18/5/2018, Trung tâm Phát triển Nông thôn- Saemaul Undong gồm có: TS. Phạm Thanh Duy, Phó Giám đốc Trung tâm; ThS. Dương Hiền Hạnh, cán bộ nghiên cứu của Trung tâm đã đến làm việc với Lãnh đạo xã Mỹ Sơn (huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) để bàn về chương trình tập huấn dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2018.