29/10/2017

Sáng ngày 28/10/2017, Trung tâm Phát triển Nông thôn- Saemaul Undong đã tổ chức Lớp tập huấn về Xây dựng lối sống tích cực trong học tập và xây dựng cộng đồng cho các em học sinh Trường Tiểu học Lương Sơn C,  xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.